REFERENCE

Rosice nad Labem: Hlavní geodet stavby logistického centra D+D Park Pardubice, vytyčovací síť stavby, vytyčovací práce +koordinace geodetických prací na stavbě, zaměření skut. provedení stavby, digitální model terénu pro výpočty kubatur, věcná břemena
Investor: D+D Park Pardubice a.s.
Ukázka:  D+D Park Pardubice - Zelená Louka
Ukázka DMT: DMT

Staré Hradiště: Komplexní dodávka geodetických prací pro zhotovitele stavby odkanalizování části obce Psinek.
Ivestor: Vak Pardubice a.s.
Ukázka: Zákres do KN
Zákres do ÚMPSSSVČ

Březhrad:
Komplexní dodávka geodetických prací pro investora stavby logistického centra DHL

Ivestor: HOYA a.s.
Ukázka: DHL

Horní Bezděkov u Bojanova: Majetkoprávní vypořádání pozemků ležících pod tělesem komunikace II/337
Ivestor: Pardubický kraj

Vysočina: Geometrické zaměření některých úseků silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina - II. etapa
Investor: Kraj Vysočina

Černá v Pošumaví: Komplexní řešení komplexu hotelu Jestřábí
Celkové řešení majetkoprávních vztahů areálu
Mapový podklad areálu pro kompletní rekonstrukci inž. sítí (kanalizační řad)
Investor: Le Cygne Sportif Groupe a.s.
Ukázka: mapový podklad

Kolín: Zaměření tlakové a gravitační kanalizace v městské části Šťáralka
Vypracování geometrických plánů na vzniklá věcná břemena
Investor: Město Kolín
Ukázka: skutečné provedení

Kolín: Zaměření podtlakové kanalizace v městské části Sendražice
Investor: Město Kolín

Filipov: Zpracování mapových podkladů pro plynofikaci obce
Investor: RWE a.s.

Kutná Hora: Řešení rozparcelování v městské části Žižkov
Investor: Oberreiter s.r.o.
Ukázka: geometrický plán

Pardubice: Kompletní řešení stavby sídla firmy VSK
Mapový podklad, vypracování geometrických plánů, vytyčování stavby, řešení majetkoprávních otázek
Investor: VSK spol. s r.o.

Čáslav: Skládka TKO
Vyhodnocení svahových poměrů obslužných komunikací
Investor: AVE CZ odpadové hospodářství

   

KONTAKTY

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.

Hradišťská 407
533 52 Pardubice
Česká republika

IČ: 27535266
DIČ: CZ27535266

ID datové schránky: wwe75x8

Petr Klec
+420 777 617 204
klec@geodeziepce.cz

Ing. Jiří Sládek
+420 728 959 637
sladek@geodeziepce.cz

Ing. Ondřej Novotný
+420 775 196 090
novotny@geodeziepce.cz

Web: www.geodeziepce.cz
E-mail: info@geodeziepce.cz